top of page

Počitniško varstvo / Kids summer camp 2024

Živahne poletne počitnice v idili Grajskega parka Vitez / Active kids summer camp in the idyll of resort

Tudi v letu 2024 bomo poskrbeli za brezskrbno poletje. Tako otrok, ki bodo sproščeno uživali, kot staršev, ki boste vedeli, da so otroci v varnih rokah.

Tradicija programa, ki ga že poznate, ostaja.

​KAJ? Druženje, zabava, igra, sprostitev, šport, ustvarjanje itd.
KDAJ? Vsak delovni dan v času od 7.00 do 17.00.
KOLEDAR? 5 izbranih tednov v juliju in avgustu.
KJE? Logatec, Grajski park Vitez.
KDO? Dekleta in fantje 5-12 let.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest v posameznem tednu. Svetujemo vam, da jo izpolnite čim prej ker je število mest omejeno.

 

Varstvo bo organizirano vsak delovni dan oz. 5 tednov varstva med počitnicami. Potekalo bo v Grajskem parku Vitez, v zavetju sence stoletnih dreves s popolno spremljajočo infrastrukturo. Pod vodstvom ekipe, nadzorom animatorjev oz. strokovnih delavcev.

/

In 2024, too, we will ensure a carefree summer. Both children, who will enjoy themselves in a relaxed way, and parents, who will know that their children are in safe hands.

The tradition of the program you already know remains.

WHAT? Socializing, having fun, playing, relaxing, doing sports, creating, etc.
WHEN? Every working day from 7:00 a.m. to 5:00 p.m.
CALENDAR? 5 selected weeks in July and August.
WHERE? Logatec, Grajski park Vitez.
WHO? Girls and boys 5-12 years.

Applications are accepted until vacancies are filled in each week. We advise you to fill it in as soon as possible because the number of weeks and co-financed places is limited.

 

Care will be organized every working day or 5 weeks of care during the holidays. It will take place in the Vitez Castle Park, under the shade of centuries-old trees with a complete accompanying infrastructure. Under the leadership of the team, under the supervision of animators or professional workers.

taborjenje-za-skupine-camping-for-groups
pocitnisko-varstvo-grajski-park-vitez-2
poletno-varstvo-kids-animation-gp-vitez
taborjenje-skupine-sport-dvorana
pocitnisko-varstvo-grajski-park-vitez-1
taborjenje-za-skupine-camping-for-groups-1

Glavne značilnosti / Main features

 • Varstvo otrok: usposobljeni animatorji, ki bodo skrbeli za raznolike dejavnosti, zabavo in varnost.

 • Prehrana: 2 obroka vsak dan (zajtrk, kosilo).

 • Program:​

  • športne igre na prostem in v dvorani, igre na mivki, gradnja peščenih gradov, lov na skriti zaklad, Viteška pot, žogarija, odkrivanje narave, poskusi, mini kino, bralni, igralni kotiček, Lego kocke, likovno ustvarjanje, ročne spretnosti, zabava, druženje s prijatelji, vodni dan, XXL napihljivi tobogan.

 • Cilj programa:

  • protiutež celoletnemu sedenju v šolskih klopeh z vodeno/varno prosto igro, ki otrokom omogoča nadgradnjo razvoja na podlagi osebne izbire in s tem gradnjo lastne osebnosti.

 • Dodana vrednost programa:

  • prepleteno urbano in naravno okolje območja Grajskega parka Vitez (12.000 m2) s popolno poletno klimo,

  • športna dvorana velika kar 600 m2,

  • fotografij otrok NE objavljamo na socialnih omrežjih.

 

Skupno druženje se bo pričelo vsak delovni dan od 7.00 dalje (otrok se nam lahko pridruži tudi kasneje) in bo trajalo vse do 17.00 (otroka lahko prevzamete tudi prej).

/

 • Child care: qualified animators who will take care of a variety of activities, entertainment and safety.

 • Diet: 2 meals every day (breakfast, lunch).

 • Program:

  • outdoor and indoor sports games, beach games, sandcastle building, hidden treasure hunt, Knight's trail, ball game, nature discovery, experiments, mini cinema, reading room, play corner, Lego blocks, art creation, manual skills, entertainment , hanging out with friends, water day, XXL inflatable slide.

 • Objective of the program:

  • a counterbalance to the year-round sitting in school desks with guided/safe free play, which enables children to upgrade their development based on personal choice and thus build their own personality.

 • Added value of the program:

  • the intertwined urban and natural environment of the Castle Park area (12,000 m2) with a perfect summer climate,

  • sports hall as large as 600 m2,

  • we do NOT publish photos of children on social networks.

 

The social gathering will start every working day from 7:00 a.m. (the child can also join us later) and will last until 5:00 p.m. (you can also pick up the child earlier).

otroska-zabava-za-rojstni-dan

Termini počitniškega varstva / Dates of kids summer camps

(1 termin = 1 teden = 5 dni)(Prijavite se lahko na več tedenskih terminov, ob prijavi navedete na katere):
1. teden: 1. 7. - 5. 7. 2024 (ZADNJA PROSTA MESTA)
2. teden: 8. 7. - 12. 7. 2024 (ZADNJA PROSTA MESTA)
3. teden: 22. 7. - 26. 7. 2024
4. teden: 5. 8. - 9. 8. 2024 (ZADNJA PROSTA MESTA)
5. teden: 19. 8. - 23. 8. 2024

/

(1 appointment = 1 week = 5 days)
Week 1: 1 July - 5 July 2024 (LAST VACANCIES)
Week 2: 8 July - 12 July 2024 (LAST VACANCIES)
Week 3: 22 July - 26 July 2024
Week 4: 5 August - 9 August 2024 (LAST VACANCIES)
Week 5: 19 August - 23 August 2024

grajski-park-vitez-logatec-slo-turizem-4

Lokacija varstva / Location of care

Grajski park Vitez, Tržaška c. 91a, Logatec:

 • velika pokrita dvorana 600m2,

 • otroško igrišče, igralnica,

 • igrišče za odbojko na mivki, nogometno igrišče,

 • kavarna/restavracija,

 • grajska jasa, potoček, park, itd.

 

/

Grajski park Vitez, Tržaška cesta 91a, Logatec, Slovenia:

 • large covered hall 600m2,

 • children's playground, playroom,

 • beach volleyball court, soccer field,

 • cafe/restaurant,

 • castle clearing, stream, park, etc.

taborjenje-za-skupine-camping-for-groups

Cena za 1 TEDEN-otroka / Price for 1 WEEK-child

1. teden: 1. 7. - 5. 7. 2024 > 90 EUR (18 EUR na dan)
2. teden: 8. 7. - 12. 7. 2024 > 90 EUR (18 EUR na dan)
3. teden: 22. 7. - 26. 7. 2024 > 90 EUR (18 EUR na dan)
4. teden: 5. 8. - 9. 8. 2024 > 90 EUR (18 EUR na dan)
5. teden: 19. 8. - 23. 8. 2024 > 90 EUR (18 EUR na dan)​

 

Cena v primeru prijave za od 1 do 4 DNI:
20 EUR / dan.

 

Plačilo:
Po prejetju prijave vam bomo poslali račun za plačilo na vaš el. naslov. Račun je potrebno poravnati po prejemu.

 

Prijava:

 

S ciljem visoke transparentnosti nam za vsa dodatna vprašanja prosimo pišite na el. naslov. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

 

/

1st week: 1 July - 5 July 2024 > EUR 90 (EUR 18 per day)
2nd week: 8 July - 12 July 2024 > EUR 90 (EUR 18 per day)
3rd week: 22 Juy - 26 July 2024 > EUR 90 (EUR 18 per day)
4th week: 5 August - 9 August 2024 > EUR 90 (EUR 18 per day)
5th week: 19 August 2024 - 23 August 2024 > EUR 90 (EUR 18 per day)​

 

Price in case of registration for 1 to 4 DAYS:
20 EUR / day.

 

Payment:
After receiving the application, we will send you an invoice for payment to your e-mail address. address. The invoice must be settled upon receipt.

 

Login:

 • For residents of Slovenia: via e-application. By clicking on the button you access the e-application, which please fill in completely and completely.

 • For guests from abroad/tourist guests via: vitez@grajski-park.si.

 

With the goal of high transparency, for all additional questions, please write to us at e-mail. address. We will answer you as soon as possible.

grajski-park-vitez-logatec-slovenia (3).JPG
IMG_7978.JPG
IMG_9631.jpg
trim-otok.JPG
pocitnisko-varstvo-grajski-park.JPG
IMG_8038.JPG
sportni-tabor-za-skupine

Dobrodošli / Welcome

bottom of page